Jdi na obsah Jdi na menu
 


ORGANIZAČNÍ STRUKTURA POZEMNÍHO VOJSKA USA

1. 2. 2008

ARMY 86

 

Nejvýznamnějším rysem této reorganizace je zavedení jednotného počtu „manévrovacích“ praporů v obrněných a mechanizovaných divizích. Tyto divize byly jednotně označované jako „těžké“ a disponovaly celkem 10 „manévrovacími“ prapory. Jediným rozdílem byly poměry mezi prapory obrněnými a mechanizovanými. U divize obrněné to bylo 6+4 a u divize mechanizované pěchoty 5+5. Tyto prapory pak byly – shodně jako u organizace ROAD – podřízeny jednotlivým brigádním velitelstvím. Další důležitou novinkou v rámci této organizační struktury bylo zorganizování čtvrté („D“) roty u praporů obrněných a mechanizované pěchoty. Rota bojové podpory byla zrušena a podpůrné čety byly začleněny do velitelství a velitelské roty (HHC). Do sestavy praporů mechanizované pěchoty pak přibyla ještě rota protitanková. Tzv. divizní základ zůstal obdobný jako u organizace ROAD, s tím rozdílem, že prapor údržby, zdravotnický prapor a prapor služeb a dopravy byly reorganizovány na jeden divizní podpůrný prapor (hlavní) a tři brigádní podpůrné prapory (předsunuté). U divizního dělostřelectva došlo k posílení jednotlivých baterií, které byly posíleny ze 6 hlavní na 8. Oddíl vyzbrojený původně 203mm houfnicemi M110 byl reorganizován jako smíšený, když k samohybným houfnicím přibyly nové vícenásobné raketometné systémy MLRS a sice v počtu 9 palebných jednotek. K prosazování změn v rámci Army 86 se začalo v průběhu roku 1983.

 

 

 

 

 

ARMY OF EXCELLENCE

 

Hlavním výsledkem reorganizace v rámci Army of Ecellence (AOE) byly zavedení tzv. lehkých divizí, které měly být schopny pohotového přesunu na ožehavá místa takřka po celém světě. Z tohoto důvodu byla organizační struktura natolik „lehká a štíhlá“, aby umožnila divizi přepravu vzduchem. Přitom však měla divize disponovat dostatečnou palebnou silou. Případné potřebné mohutnější prostředky byly přidělovány nadřízeným sborovým velitelstvím. Pro těžké divize však AOE přinesla taktéž podstatnou změnu. Byla zřízena čtvrtá brigáda – letecká, která řídila divizní vrtulníkové prapory a taktéž divizní jízdní průzkumnou korouhev. Centralizování divizních leteckých prostředků pod vlastní velitelství zefektivnilo její případné bojové nasazení a usnadnilo údržbu a logistiku. K těmto změnám došlo v polovině let 80. – tých. K menší změně došlo i u dělostřelectva těžkých divizí. Smíšený oddíl těžkých houfnic M110 a raketometů MLRS by zrušen. Houfnice byly soustředěny na stupeň sboru a raketomety MLRS byly nyní začleněny do samostatné divizní baterie.